THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  • HOLOMIA

    102, tầng 3, Ha Thanh Plaza, quận Đống Đa, Hà Nội

    Holomia là công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị bất động sản bằng công nghệ thực tế ảo đầu tiên tại Việt Nam. Với dịch vụ quét không gian thực 3D Matterport, khách hàng được mục sở thị không gian sống, nội thất, cảnh quan xung quanh, đồ trưng bày qua tương tác 3D […]